Laden ... Even geduld ...

Onze nieuwsbrief


Ergonomie en lean manufacturing

Geplaatst op 1 Dec 2011 @ 8:05 AM

Ergonomie en lean manufacturing gaan hand in hand

 Logistieke systemen worden doorgaans ontworpen op basis van kwantitatieve factoren zoals doorlooptijd, operationele kosten en voorraadniveaus. Maar welke rol spelen kwalitatieve aspecten zoals ziekteverzuim of fysieke belasting? Volgens R-Go Solutions gaan lean manufacturing en ergonomie heel goed samen.

 Welke factoren neemt u mee bij het ontwerp van uw logistieke- of productieproces? De praktijk leert ons dat de meeste logistieke systemen worden ontworpen op basis van kwantitatieve factoren zoals doorlooptijd, doorzet, operationele kosten, investeringskosten en (tussen)voorraadniveaus.

 Maar neemt u ook kwalitatieve aspecten mee bij de beslissing voor het uiteindelijke systeem? Hoeveel waarde hecht u aan productkwaliteit, betrokkenheid van medewerkers, ziekteverzuim of fysieke belasting?

 Voorbeeld: assemblagelijn

R-Go Solutions heeft onlangs een ergonomisch onderzoek gedaan bij een bedrijf dat printers assembleert en test. Het bedrijf had een bestaande assemblagelijn vanuit het buitenland verhuisd naar een magazijn in Nederland. Omdat deze lijn in het buitenland zonder problemen liep, zijn op basis hiervan de productienormen (tacttijden) vastgesteld. Na enkele maanden draaien bleek echter dat deze productienormen steeds niet gehaald werden. Daarnaast daalde de tevredenheid onder medewerkers. Het verloop werd steeds groter en het ziekteverzuim steeg. Deze factoren gaven aanleiding om een ergonomisch onderzoek te laten uitvoeren.

 De aanpak

Wij hebben gekozen voor de lean-methode: een stapsgewijze aanpak van meten, analyseren, verbeteren en borgen, waarbij medewerkers met verschillende functies zijn betrokken in het onderzoek en de uitvoering van de aanpassingen. Uit inventarisatie bleek dat de grootste risicofactoren waren gelegen in de inrichting van de werkstations, de eenzijdigheid van de functies, gebruik van hulpmiddelen en onvoldoende kennis over gezond werken. Als resultaat zijn de werkstations aangepast aan de medewerkers en is taakroulatie ingevoerd. Tevens zijn onder andere gereedschappen aangepast voor de (kleine) vrouwenhand en hebben de medewerkers en leidinggevenden training gehad over het werken in een gezonde werkhouding.

 Het resultaat

Tijdens de evaluatie bleek dat ongeveer drie maanden na het uitvoeren van de aanpassingen de productienormen wel werden gehaald. Daarnaast waren de werkgerelateerde klachten sterk verminderd, de tevredenheid onder werknemers gestegen en het verloop gedaald.

 Door een ergonoom te betrekken werden niet alleen de kwalitatieve factoren van een assemblagelijn verbeterd, maar tevens de kwantitatieve doorzet. U kunt bedenken dat er nog meer winst te behalen is wanneer ergonomische aspecten al bij het ontwerp van het systeem worden meegenomen. De achtergrond hiervan wordt geïllustreerd in figuur 1. Bij het waarborgen van ergonomische aspecten in de ontwerpfase bereikt u het maximale effect tegen de minste kosten. Indien aanpassingen nodig zijn om fysieke belasting te verminderen bij een bestaand logistiek systeem zijn de mogelijkheden vaak beperkt en de kosten vaak groter.

 Lean manufacturing en ergonomie

Waarom gaan lean manufacturing en ergonomie zo goed samen? We zullen eerst de termen nader uitleggen.

  • Ergonomie houdt zich bezig met het ontwerpen of verbeteren van de werkomgeving, (productie)processen en werkplekken, producten of informatie zodat werknemers optimaal kunnen functioneren.

  • Lean Manufacturing is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen te elimineren, zodat kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Om verspilling in het productieproces zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van zogenaamd 'Value Stream Mapping'. Hierbij wordt het complete productieproces door middel van een stroomdiagram in kaart gebracht. Vervolgens vindt een beoordeling plaats van de waarde die elke processtap toevoegt aan het eindproduct.

Fysieke belasting 'mappen'

Het wegnemen van verspillingen (stappen die vanuit de lean-methode geen toegevoegde waarde hebben) en het versimpelen van het proces heeft uiteraard ook effect op de fysieke belasting en het welzijn van uw medewerkers. Zo leidt bijvoorbeeld het wegnemen van overbodige handelingen ook tot minder fysieke belasting. Met deze kennis kunt u naast de value stream (vanuit klantperspectief) parallel de fysieke belasting 'mappen'. Door dit gecombineerd te doen kunnen ook ergonomische verspillingen worden weggenomen, zodat de fysieke belasting van de medewerkers kan worden verminderd.

 Eerlijke afweging

Door het parallel mappen van de fysieke belasting met de waarde stroom kunt u per processtap de mate van de fysieke belasting (het risico op werkgerelateerde klachten) inzichtelijk maken. Door het gecombineerd mappen van de 'added value' en de 'fysieke belasting' kunt u nu een eerlijke afweging maken. Ergonomie is dus niet een losstaand aspect, maar gaat optimaal samen met een kwantitatieve ontwerp- of verbetermethode als Lean Manufacturing.

 R-Go Solutions heeft hiervoor deze nieuwe aanpak ontwikkeld, genaamd 'R- Go Lean'. Deze aanpak is uniek en ontstaan vanuit de ervaring dat technische methodes zonder waarborging van de 'menselijke' aspecten vaak niet het gewenste resultaat leveren. Door zowel de technische als ergonomische kennis binnen R-Go Solutions zijn wij in staat u te ondersteunen in het besparen van de kosten terwijl de gezondheid van uw medewerkers wordt gewaarborgd.

 Msc. Vincent Bons en Carin van den Bosch Eur. Erg. van R-Go Solutions.Copyright 2019 R-Go Solutions . Sitemap | Webwinkel beginnen met CS-Cart